Poeti del sud

 

Lu Trenu di lu Suli

di Ignazio Buttitta

"Donne del Sud" di Cuono Gaglione

 

Turi Scordu, surfararu,

abitanti a Mazarinu;

cu lu Trenu di lu suli

s'avvintura a lu distino.

 

Chi faceva a Mazzarinu

si travagghiu nun ci nn'era?

fici sciopiru na vota

e lu misiru ngalera.


Una tana la so casa,

quattru ossa la muggheri;

e la fami lu circava

cu li carti di l'usceri.

 

Sette figgi e la muggheri,

ottu vucchi ed ottu panzi,

e lu cori un camiuni

caricatu di dugghianzi.

 

Nni lu Belgiu, nveci, ora

travagghiava jornu e notti;

a la mogghi ci scriveva:

nun manciati favi cotti.

 

Cu li sordi chi ricivi

compra roba e li linzola,

e li scarpi pi li figghi

pi putiri jri a scola.

Li mineri di lu Belgiu,

li mineri di carbuni:

sunnu niri niri niri

comu sangu di draguni.

 

Turi Scordu, un pezzu d'omu,

a la sira dormi sulu;

ntra lu lettu a pedi fora

smaniava comu un mulu.


Cu li fimmani ntintava;

ma essennu analfabeta,

nun aveva pi ncantarli

li paroli di pueta.


E faceva penitenza

Turi Scordu nni lu Belgiu:

senza tonaca e né mitra

ci pareva un sacrilegiu.


Certi voti lu pinseri

lu purtava ntra la tana,

e lu cori ci sunava

a martoriu la campana.


Ca si c'era la minestra

di patati e di fasoli,

nni dda tana c'era festa

pi la mogghi e li figghioli.


Comu arvulu scippatu

senza radichi e né fogghi,

si sinteva Turi Scordu

quannu penza figgi e mogghi.


Doppu un annu di patiri

finalmente si dicisi:

'Mogghi mia, pigghia la roba,

venitinni a stu paisi'.


E parteru matri e figghi,

salutaru Mazzarinu;

li parenti pi d'appressu

ci facevano fistinu.


Na valigia di cartuni

cu la corda pi traversu;

nni lu pettu lu nutricu

chi sucava a tempu persu.


Pi davanti la cuvata

di li zingari camina:

trusci e sacchi nni li manu,

muntarozzi nni la schina.


La cuvata cu la ciocca

quannu fu supra lu trenu,

nun sapeva s'era ncelu...

si tuccava lu tirrenu.


Lu paisi di luntanu

ora acchiana e ora scinni;

e lu trenu ca vulava

senza ali e senza pinni.


Ogni tantu si firmava

pi infurnari passeggeri:

emigranti surfatara,

figgi, patri e li muggheri.


Patri e matri si prisentanu,

li fa amici la svintura:

l'emigranti na famigghia

fannu dintra la vittura.

 

'Lu me nomu? Rosa Scordu'

'Lu paisi ?Mazzarinu'

'Unni jiti?'. 'Unni jiamu?

Unni voli lu distino!'.

 

Quantu cosi si cuntaru!

ca li poveri, si sapi,

hanno guai a miliuna:

muzzicati da li lapi!


Perché i poveri, si sa

hanno guai a milioni:

morsicati dalle api!

Quannu vinni la nuttata

doppu Villa San Giuvanni

una radiu tascabili

addiverti nichi e granni.

 

Tutti sentinu la radiu,

l'havi nmanu n'emigranti;

li carusi un hannu sonnu,

fannu l'occhi granni tanti.


Rosa Scordu ascuta e pensa,

cu lu sapi chi va a trova.

n'àtra genti e nazioni,

una storia tutta nova.


E si strinci pi difisa

lu nutricu nsunnacchiatu

mentri l'occhi teni ncoddu

di li figghi a lu so latu.

 

E la radiu tascabili

sona musica di ballu;

un discursu di ministru;

un minutu d'intervallu.


Poi detti li nutizii,

era quasi mezzanotti:

sunnu l'ultimi nutizii

li nutizii di la notti.


LA RADIO TRASMETTE:

Ultime notizie della notte.

una grave sciagura si è verificata

in Belgio nel distretto minerario

di Charleroi.

Per cause non ancora note

una esplosione ha sconvolto

uno dei livelli della

miniera di Marcinelle.

Il numero delle vittime è assai elevato


Ci fu un lampu di spaventu

chi siccò lu ciatu a tutti;

Rosa Scordu sbarra l'occhi,

focu e lacrimi s'agghiutti.


LA RADIO CONTINUA A TRASMETTERE:

I primi cadaveri riportati

alla superficie dalle squadre di soccorso

appartengono a nostri

connazionali emigrati
dalla Sicilia.

Ecco il primo elenco delle vittime.

Natale Fatta, di Riesi provincia di Caltanissetta

Francesco Tilotta, di Villarosa provincia di Enna

Alfio Calabrò, di Agrigento

Salvatore Scordu.


Un trimotu: 'Me maritu!

me maritu!' grida e chianci,

e li vuci sangu e focu

dintra l'occhi comu lanci.

 

Cu na manu e centu vucchi,

addumata comu torcia,

si lamenta e l'ugna affanna

ntra le carni e si li scorcia.


L'àutra manu strinci e ammacca

lu nutricu stramurtutu,

ca si torci mentri chianci

affucatu e senza aiutu.


E li figghi? Cu capisci,

cu capisci e cu un capisci,

annigati nmenzu e l'unni

di ddu mari senza pisci.

Rosa Scordu, sventurata,

nun è fimmina e né matri,

e li figghi sunnu orfani

di la matri e di lu patri.


 

Misi attornu l'emigranti

ca nun sannu zoccu fari;

sunnu puru nmenzu a l'unni:

strascinati di ddu mari.

 

Va lu trenu nni la notti,

chi nuttata longa e scura:

non ci fu lu funerali

è na fossa la vittura.


Turi Scordu a la finestra,

a lu vitru mpiccitatu,

senza occhi, senza vucca:

è un schelitru abbruciatu.


L'arba vinni senza lustru,

Turi Scordu ddà ristava:

Rosa Scordu lu strinceva

nni li vrazza, e s'abbruciava.

Centro Culturale e di Studi Storici "Brigantino- il Portale del Sud" - Napoli  e Palermo

admin@ilportaledelsud.org ®copyright 2004: tutti i diritti riservati. Webmaster: Brigantino.

Sito derattizzato e debossizzato