Poeti del Sud

 

 

Puntualitą

di Rosetta Di Bella

Canusciu 'n omu ca non č puntuali

si dici a l'ottu veni e novi e menza

e si u ritardu ci lu fai nutari

dici c'aveva cosi di sbricari.

Quannu pi casu duna appuntamento ti dici:

<<U tempu di la strata e sugnu 'ndocu>>

e tu ci criri poviru mischinu!

Ma pi iddu lu riloggio

č ferru vecchiu,

l'avi a lu pusu

ma mancu lu talia,

si ferma a leggiri i giurnali

davanti a l'ediculi fistanti,

si gira, si rivota,

perdi tempu,

'ncontra 'n amicu e...

parra... parra...parra...

poi finammenti arriva cunfunnutu

e dici:

<<Sapissi li cosi caiu sbricatu!>>

N'avota ci crideva a sta sunata,

ma, a stissa musica, prestu o

taddu, annoia

e ora ca canusciu a stu suggettu

a l'ura stabilita si non veni...

... mi ni vaiu avanti e non l'aspettu.

Centro Culturale e di Studi Storici "Brigantino- il Portale del Sud" - Napoli  e Palermo

admin@ilportaledelsud.org ®copyright 2004: tutti i diritti riservati. Webmaster: Brigantino.

Sito derattizzato e debossizzato