Note e Versi Meridiani

 

LA DIFESA DU PIDITU

dell’Abate Antonio Martino Da Galatro

Quand'autru canta guerri e capitani,

o pisi chi ndi ficca Sella e Lanza

amuri, o sdegni, o casi supraumani,

la Musa mia difendi (cu crianza)

lu piditu chi fannu li cristiani.

E cu ragiuni: tutti avimu panza;

Ognunu mbivi l'acqua e mangia pani

e l'aria si sviluppa in abbondanza:

per cui, s'è necessariu lu cacari

è necessariu cchiù lu piditari.

Eppuru si cuntrasta sta ragiuni

medianti l'affettatu Galateu

scrittu avanteri di li saccentuni

mu fannu tortu all'ordini di Ddeu

chi dissi: "Mangia e mbivi, sii patruni,

pidita, caca, piscia bellu meu".

E Adamu spurvarandu lu trumbuni

tirau nu piditazzu e non fu reu

e li premuna soi si dilataru.

Eva isa l'anca e rumba di lu faru.


Lu piditu, lu ghasmu e lu sternutu

su tri fratelli schietti ed innocenti:

si dui su currisposti cu "salutu"

lu piditu pecchì mo di la genti

va cundannatu comu prostitutu

e si rispundi "minchia" nchi si senti?

Rispundi Gatateu chi si saputu,

presentumi ragiuni e documenti...

Lu tonu di lu piditu anzituttu

la Musica lu situa a Fa Fauttu.

Scusati o di la Caso Monsignuri...

vui siti in curpa di tricentu mali.

Lu piditu pe vui perdiu l'onuri

dovutu comu ad attu naturali;

pe vui succedi colichi e doluri

di stomacu, di rini e celebrali,

murroidi, terzani e tanti curi

chi fannu ricchi Medici e Speziali...

Diri o lu culu: "via non piditari"

vali tu stessu "prena non figghiari"!

Si grazie a lu Statutu di lu Regnu

godimu libertà ndividuali

e ne' pe stampa e lingua nc'è ritegnu;

lu nostru Signor Culu liberali,

pecchi non po spegari lu sò ngegnu,

giacchè la leggi guarda a tutti uguali?...


Canonici, in privatu ed in cunvegnu

rumbati puru ntra la Cattedrali,

ca nudhu sbirru cchiù veni e v'inqueta

servatis servandis di Teta.

Ed a la barva di la suppressioni

pe cui li chiesi e vui siti spogghiati,

cantandu missa, officiu ed orazioni

lu supra cu lu sutta vui accordati:

e si di ciò voliti na lezioni,

li Musici di Maiu avvicinati,

sì, sì, rumbati e senza suggizioni!

Lenzola e cazunetti non pensati


ca nc'è sapuni, cinnari e jhumara,

mu mpreca quantu pò la lavandara.

Ma de arte piditandi nu trattatu

mo nci vorria cumpostu a manu a manu.

Eu non ci arrescia debuli e malatu:

vi mandu dhià D. Roccu Gariglianu

chi pe stu ramu sta tantu versatu

chi merita lu postu di decanu.

Però sulu vi avissi cunsigghiatu

pe lu decoru di lu deretanu,

a stornu di l'auguri lordi e brutti

diciti piditandu, "Mu ti f...".

Chist'è lu Galateu di la Natura

chi usaru li Patriarchi anticamenti

l'odiernu è na nojusa affettatura

di bellimbusti giuvani succenti

Centro Culturale e di Studi Storici "Brigantino- il Portale del Sud" - Napoli  e Palermo

admin@ilportaledelsud.org ®copyright 2014: tutti i diritti riservati. Webmaster: Brigantino.

Sito derattizzato e debossizzato